081398634067 089692976882 admin@uiinetwork.com
PENTINGNYA AQIDAH DALAM AGAMA ISLAM - Ukhuwah Islamiyah Indonesia Network

PENTINGNYA AQIDAH DALAM AGAMA ISLAM

PENTINGNYA AQIDAH DALAM AGAMA ISLAM

PENTINGNYA AQIDAH DALAM AGAMA ISLAM
 

Aqidah adalah termasuk dalam 6 kekuatan utama yang harus dijaga, di perjuangkan dan di wujudkan agar umat terarah dalam kehidupannya.

ARTI AQIDAH :iman ,kepercayaan atau keyakinan

Pengertian aqidah adalah keimanan atau keyakinan yang mantab tanpa di serati keraguan di dalam hati seseorang

 

Dalam agama islam rukun imanya (aqidahnya)adalah:

1.Beriman kepada Allah

2.Beriman kepada para malaikat

3.Beriman kepada kitab- kitab Nya

4.Beriman kepada para rosul Nya

5.Beriman kepada hari akhir

6.Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk

Penyimpangan dari aqidah yang benar adalah sumber petaka dan bencana .Seseorang yang tidak mempunyai aqidah yang benar ,sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan kerancuan pemikiran- pemikiran yang tifak baik, dalam menjalankan dan menghadapi kehidupan

 

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN AQIDAH YANG BENAR:

*Belum tahu aqidah yang benar

*Fanatik kepada nenek moyang

*Percaya , mengikuti aturan tanpa landasan dalil

*Berlebih- lebihan dalam menghormati para wali atau orang soleh.

*Terlalu cinta dunia

*Kurang bimbingan agama yang benar

*Mendapatkan nformasi yang salah

*Pergaulan dan lingkungan yang salah

ARTI AGAMA:ajaran , sistim yang mengatur tata keimanan ( kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tsta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan dan manusia serta lingkungannya.sehingga terjadi keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan

Jadi Aqidah yang benar sangat penting dalam agama Islam, tidak ada agama tanpa aqidah.dan umat Islam harus mrnjaga dan menjalankan aqidahnya yang benar ,agar tidak terjadi penyimpanga dari aqidah yang benar, karena aqidah adalah pondasi tegaknya bangunan agama.

Salah satu visi dan fungsi UIIN adalah untuk Mencegah,Melindungi dan membentengi diri dan keluarga umat islam dari aqidah yang menyimpang (salah/sesat).

Info dan daftar: www.uiinetwork.com.

Semoga Tulisan ini bermanfaat untuk saudara- saudara muslim .Amin YRA


 

Bogor:28 Agustus 2018

penulis

Siti Juhariah S